ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/07/1968

חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון), התשכ"ח - 1968; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים