ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/03/1968

"תקן אחיות בבתי חולים"-הצעה לסדר -היום של חברת-הכנסת רות הקטין; מנוי ועדת משנה להסקת מסקנות בעניין "מצבן ועתידן של משפחות מרובות ילדים"-הצעה לסדר -היום של חבר-הכנסת נבון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים