ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/02/1968

חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 2), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים