ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/01/1968

"מצבן ועתידן של משפחות מרובות ילדים"-הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת יצחק נבון; מכתב השתתפות בצער של בית-החולים הכללי ע"ש ד"ר הלל יפה על מותו של חבר-הכנסת אברהם יעקב כץ ז"ל; פניית ההסתדרות הרפואית בישראל לוועדה לנוכח ההסתות המתנהלות נגד הרופאים; שאילתה של חבר הכנסת זוארץ; שאלת הטיפול האמבולטורי בקשישים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים