ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/12/1967

"מצבן ועתידן של משפחות מרובות ילדים"-הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת יצחק נבון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים