ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/11/1967

"מצבן ועתידן של משפחות מרובות ילדים" - הצעה לסדר-היום של חבר -הכנסת יצחק נבון; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים