ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/11/1967

"מצבן ועתידן של משפחות מרובות ילדים" - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת יצחק נבון; סדר עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים