ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/08/1967

סגירת מפעל מלב"ן בכפר העיוורים בגדרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים