ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/05/1967

"מצב העיוורים במדינה"-הצעה לסדר היום של חברת הכנסת צברי; חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה, התשכ"ז - 1966; חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 4), התשכ"ז - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים