ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/05/1967

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 4), התשכ"ז-1966; חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה, התשכ"ז-1966; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים