ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/04/1967

שאלת קיומו של מפעל מלב"ן בכפר העיוורים אוריאל במסגרת הדיון בהצעה לסדר היום של חברת הכנסת צברי - "מצב העיוורים במדינה"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים