ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/04/1967

חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה, התשכ"ז - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים