ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/03/1967

חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה, התשכ"ז-1966; חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 4), התשכ"ז-1966; צורת שיווק החלב וחלוקתו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים