ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/02/1967

"פעולות לשכות הסעד בערים" - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת כהן-מגורי; ועדת כץ; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים