ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/07/1966

חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון), התשכ"ה - 1965; מסקנות הוועדה בעניין ההפרעות בבית-החולים קפלן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים