ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/06/1966

ביתור הגופה בבית-החולים "קפלן" מתוך העלמה ובניגוד לרצון המשפחה -הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת י. כץ; ההתפרעויות בבית-החולים "קפלן"- הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת ו. שם-טוב; החלטת רופאי בית-החולים "קפלן" ברחובות להפסיק להושיט שרות רפואי לתושבי רווחה-הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת ש. לורנץ; התפרעויות אנשי מושב רווחה בבית-החולים "קפלן"-הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ד. נצר; פגיעה במשפחת הנפטר על-ידי ניתוח ללא הסכמת המשפחה-הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ט. סנהדראי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים