ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/06/1966

חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ה - 1965; שיקום האסיר והעבריין - הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת ט. סנהדראי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים