ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/02/1966

דיון על בחירת ועדות משנה; חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ה - 1956 (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים