ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/01/1966

חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ה-1965 (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים