ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/12/1965

חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ה-1965; חילופי דברים על סדרי עבודת הוועדה; סקירה על עבודת משרד הסעד; פתיחת הישיבה על-ידי יושב ראש הכנסת ובחירת יושב ראש לוועדת השירותים הציבוריים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים