ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/09/1969

דיון בעניין מכירת אניות נוסעים בצי הסוחר הישראלי במסגרת הדיון בהצעתו של חבר-הכנסת פלד על הרכב הצווחים בצי הסוחר הישראלי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים