ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/07/1969

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 9), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים