ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/07/1969

המשך הדיון בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים