ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/07/1969

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים