ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/06/1969

הצעת נוסח ע"י משרד הפיתוח (לאור הערות חברי הוועדה) חוק לתיקון פקודת המכרות, התשכ"ט - 1969; מסקנות ועדת הכלכלה על מצב התחבורה הציבורית בירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים