ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/05/1969

חוק לתיקון פקודת המכרות 1925, התשכ"ח 1968 (הצעת חבר הכנסת י. תמיר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים