ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/01/1969

חוק לתיקון פקודת סימני סחורות (מס'3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים