ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/01/1969

חוק לתיקון פקודת סימני סחורות (מס 3); שמיעת דברי שני מומחים מארה"ב בעניין הבטיחות בדרכים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים