ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/12/1968

חוק לתיקון פקודת סחורות (מס' 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים