ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/12/1968

חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (פיקוח על אניות) (תיקון), התשכ"ח-1968; תשובות ראש מינהל התעופה האזרחית ומנהל שדה התעופה בלוד לשאלות חברי הוועדה בעת ביקורם בלוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים