ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/07/1968

סיכום הדיון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת ארזי על המצב בעיירות הפיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים