ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/07/1968

סקירת במנהל הכללי של משרד השיכון מר ד. טנה על מצב הדיור בעיירות הפיתוח, שאלות ותשבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים