ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/07/1968

המשך הדיון על "המצב בעיירות הפיתוח": שמיעת ראש המועצות המקומיות של שדרות, נתיבות ואופקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים