ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/06/1968

המשך הדיון על מדיניות יבוא וייצור רכב; הקמת ועדת משנה לעניין תאונות דרכים; סיכום הדיון בעניין מדיניות התעופה (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת לנדאו בעניין 'עתיד התיירות' שביחס אליה הונחו מסקנות ביניים על שולחן הכנסת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים