ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/03/1968

המצב בעיירות פיתוח - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ר. ארזי; חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (תיקון מס' 2), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים