ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/02/1968

המשך סקירתו של המנהל הכללי של חברת "אל-על" מר בן ארי על מדיניות התעופה החדשה שאושרה על ידי הממשלה תשובה לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים