ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/08/1967

הצבעת סעיפים במסקנות הוועדה על עתיד התיירות שבטעות לא הוצבעו בישיבה הקודמת; חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'8), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים