ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/07/1967

סיכום הדיון וקבלת מסקנות על "עתיד התיירות"; שמיעת דברי שר התחבורה ומנהלי חברת "אל-על" על מדיניות התעופה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים