ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/04/1967

"הזמנת ציוד על-ידי חברת החשמל במערב גרמניה וסכנת פיטורין בבית-החורשת "אלקו" ברמת-גן". (סיכום הדיון) (הצעה לסדר היום של חה"כ מ. וילנר); חוק התיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים