ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/03/1967

שמיעת אינפורמציה בשאלת שיווק חלב בשקיות והבעיות שנתעוררו בקשר לכך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים