ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/03/1967

חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע החקלאית ובמים), התשכ"ו-1956; תשובות המנהל הכללי של משרד התיירות, מר מ. דה שליט, לשאלות של חברי הוועדה בעניין "עתיד התיירות" -הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ח. לנדאו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים