ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/03/1967

המשך הדיון בחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ו - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים