ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/02/1967

המשך הדיון בחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע ובמים), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים