ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/02/1967

המשך הדיון בחוק התיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע ובמים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים