ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/01/1967

חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים); סיכום הדיון בעניין חלוקת רישיונות למוניות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים