ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/01/1967

סיכום הדיון בעניין חלוקת רישיונות למוניות; תכנית החומש של תה"ל ומינוי ועדה ציבורית לבדיקת משק המים הצעה לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים