ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/01/1967

חוק ההתיישבות החקלאית (מניינים בשימוש בקרקע החקלאית ובמים); סיכום הדיון בעניין חלוקת הרישיונות למוניות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים