ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/12/1966

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות) (תיקון), התשכ"ז-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים