ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/12/1966

חוק להארכת תוקף של תקנות - שעת - חירום (פיקוח על אניות) (תיקון), התשכ"ז - 1966; שמיעת אינפורמציה משר התיירות, מר מ. קול, על פיתוח ענף התיירות בירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים