ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/11/1966

קידומה ופיתוחה של ירושלים - הצעה לסדר היום של חברת הכנסת א. רזיאל-נאור; תשובות ראש עירית ירושלים מר ט. קולק לשאלות חברי הוועדה; תשובות שר האוצר מר פ. ספיר לשאלות חברי הוועדה סיכום הדיון בנידון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים